Test identyfikacji zapachu CPNI

Brytyjskie Centrum Ochrony Infrastruktury Państwowej (CPNI) opracowało własne wytyczne, według których certyfikowane są ich psy detekcyjne. Protokół egzaminacyjny pozwala na jednoznaczne stwierdzenie czy pies jest w stanie wiarygodnie wskazać zapach-target, a zignorować pozostałe zapachy i jest podparty rzetelnymi wynikami statystycznymi …

Wpływ treningu obedience na wydajność poszukiwawczą psa

Odpowiednio wykwalifikowany pies powinien być dokładny, niezawodny, pracować niezależnie, ale jednocześnie być w stanie reagować na komendy wydawane przez przewodnika. Celem badania było zidentyfikowanie czynników, które mają pozytywny wpływ na wykształcenie kompetentnego psa. Na podstawie 177 odpowiedzi na internetową ankietę …

System zdalnej detekcji i analizy węszenia

Artykuł opisuje narzędzie, które zostało stworzone na użytek przewodnika psa w celu monitorowania i zwiększenia jakości przeszukania. Urządzenie transmituje dźwięki z okolic pyska psa, i pozwala ustalić osobie słuchającej czy pies rzeczywiście węszy podczas przeszukania. Analiza słuchowa i komputerowa pozwala …

Wpływ przeświadczeń przewodnika i psa na rezultaty detekcji

W ramach badania sprawdzono czy domniemanie miejsca ukrycia próbki zapachowej ma wpływ na wydajność zespołu. Oceniono relatywne znaczenie nie tylko wpływu przeświadczeń człowieka, ale również psa. 18 zespołów specjalizujących się w wykrywaniu narkotyków oraz ładunków wybuchowych wykonało przeszukania według czterech …