Wpływ treningu obedience na wydajność poszukiwawczą psa

Odpowiednio wykwalifikowany pies powinien być dokładny, niezawodny, pracować niezależnie, ale jednocześnie być w stanie reagować na komendy wydawane przez przewodnika. Celem badania było zidentyfikowanie czynników, które mają pozytywny wpływ na wykształcenie kompetentnego psa. Na podstawie 177 odpowiedzi na internetową ankietę (udostępniona przez National Search Dog Alliance NSDA) ustalono demografię; metody Więcej…