Detekcja „wildlife”: studium przypadku generalizacji zapachu osobniczego w obrębie jednego gatunku

Od psów tropiących dziką zwierzynę oraz florę (tzw. detekcja „wildlife”, najczęściej dotyczy gatunków chronionych) wymagane jest aby poprawnie ignorowały jedne gatunki zwierząt i wskazywały inne – jednocześnie wiedząc o istnieniu różnicy osobniczej w obrębie jednego gatunku. W praktyce oznacza to, że próbki zapachowe jednego gatunku różnią się od siebie w Więcej…