Zapach człowieka na przedmiotach, których nie dotknął

Zapach człowieka, ze względu na swoją unikalność i stałość jest często wykorzystywany podczas ekspertyz kryminalistycznych – na jego podstawie można z łatwością zidentyfikować osoby, które były w kontakcie z różnymi przedmiotami. Korzystanie z umiejętności psów do takiego rozpoznania już dawno zyskało powszechną akceptację – od ponad 100 lat korzysta się Więcej…

Technika zdalnej detekcji RST – studium przypadku wykrywania korozji

Psy detekcyjne pracujące zdalnie (RST – Remote Scent Tracing) zwykle zajmują się wykrywaniem ładunków wybuchowych lub przemytu. Metoda ta wiąże się z pobraniem próbek z lokacji gdzie pies lub człowiek nie może przebywać ze względów bezpieczeństwa, logistycznych lub środowiskowych. Przykładem może być granica palestyńsko-izraleska, gdzie z powodu wysokich temperatur psy Więcej…

Detekcja „wildlife”: studium przypadku generalizacji zapachu osobniczego w obrębie jednego gatunku

Od psów tropiących dziką zwierzynę oraz florę (tzw. detekcja „wildlife”, najczęściej dotyczy gatunków chronionych) wymagane jest aby poprawnie ignorowały jedne gatunki zwierząt i wskazywały inne – jednocześnie wiedząc o istnieniu różnicy osobniczej w obrębie jednego gatunku. W praktyce oznacza to, że próbki zapachowe jednego gatunku różnią się od siebie w Więcej…