System zdalnej detekcji i analizy węszenia

Opublikowane przez Odoratum w dniu

Artykuł opisuje narzędzie, które zostało stworzone na użytek przewodnika psa w celu monitorowania i zwiększenia jakości przeszukania.

Urządzenie transmituje dźwięki z okolic pyska psa, i pozwala ustalić osobie słuchającej czy pies rzeczywiście węszy podczas przeszukania. Analiza słuchowa i komputerowa pozwala na przestudiowanie psiego zachowania w różnych okolicznościach. Korelacja tych danych z monitorowaniem zachowania psa przyczynia się do pozyskania dodatkowych informacji i prowadzi do lepszego zrozumienia zachowania psa podczas, oraz jego możliwości psychofizycznych.

Podczas węszenia powietrze wprowadzone jest poprzez nozdrza aż do receptorów węchowych psa dzięki krótkim wdechom przy zamkniętym pysku. Jako, że psy nie posiadają gruczołów potowych w wyniku zmęczenia schładzają organizm dysząc – powietrze zamiast wędrować nosem, dostaje się do płuc przez pysk. Oznacza to, że psy nie mogą jednocześnie dyszeć i węszyć – stąd też przegrzanie psa ma znaczny wpływ na jakość detekcji.

Podczas tropienia/przeszukań na krótkiej smyczy przewodnik jest w stanie ocenić jakość pracy psa – jak dużo pies rzeczywiście węszy, problem pojawia się kiedy dystans między członkami zespołu zwiększa się. Ma to miejsce nie tylko w przypadku przeszukań w trudnych warunkach (ciemność, hałas, trudno dostępne miejsca), psów ratunkowych i tych tropiących na odległość, ale również zajmujących się detekcją ładunków wybuchowych, kiedy bezpieczeństwo przewodnika stawiane jest na pierwszym miejscu, i nie ma tam miejsca na pomyłki.

Ze względu na te sytuacje stworzono proste urządzenie bezprzewodowe, które pozwala śledzić przewodnikowi jak dokładnie pies węszy na danym terenie. Dzięki temu, przewodnik może podjąć decyzję o ponownym przeszukaniu wcześniej pominiętego obszaru.

Aparat składa się z bezprzewodowego mikrofonu i transmitera, które umieszczone są na specjalnie zaprojektowanym kagańcu. Przewodnik, który porusza się za psem na określonym dystansie, jest w stanie słyszeć dźwięki dochodzące z okolic nosa i pyska dzięki odbiornikowi radiowemu i słuchawkom. Sygnał radiowy może być przesyłany również bezpośrednio do kamery lub innego wideorejestratora, zsynchronizowany może zostać poddany późniejszej analizie.

System ten pozwala z łatwością rozróżnić węszenie od dyszenia czy zwykłego oddychania na dystansie do 100 metrów w terenie zalesionym.

Możliwości tego urządzenia nie kończą się przy zastosowaniu podczas samej pracy psa. Autor artykułu wskazuje, że z tego sprzętu można korzystać w ramach diagnostyki chorób układu oddechowego, ale również pokusić się o głębszą analizę zdolności węszenia psów – porównanie wielu ras pod kątem wytrzymałościowym, zdolności psów w różnych uwarunkowaniach klimatycznych i pogodowych, lub zdolności psychologicznych – takich jak badania narastania psiej frustracji podczas pracy.

 Tłumaczenie streszczenia artykułu z języka angielskiego:

„A simple system for the remote detection and analysis of sniffing in explosives detection dogs”
I.Gazit, Y. Lavner, G. Bloch, O. Azulai, A. Goldblatt, J.Terkel


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *