Wpływ treningu obedience na wydajność poszukiwawczą psa

Opublikowane przez Odoratum w dniu

Odpowiednio wykwalifikowany pies powinien być dokładny, niezawodny, pracować niezależnie, ale jednocześnie być w stanie reagować na komendy wydawane przez przewodnika.

Celem badania było zidentyfikowanie czynników, które mają pozytywny wpływ na wykształcenie kompetentnego psa.

Na podstawie 177 odpowiedzi na internetową ankietę (udostępniona przez National Search Dog Alliance NSDA) ustalono demografię; metody treningu obedience; wiek, w którym szkolenie się rozpoczęło; poprzednie doświadczenia psa z tresurą i czas spędzony na treningach obedience.

Posiadanie państwowego lub stanowego certyfikatu poświadczającego zdolności tropienia/detekcyjne psa wskazywało o wydajności psów w tropieniu lub detekcji.

Wyniki ankiety wskazują, że najszerzej stosowaną metodą podczas szkoleń obedience było pozytywne wzmocnienie (72%), przy czym to kobiety częściej je stosowały. Ankietowani preferowali wczesne treningi posłuszeństwa metodą pozytywnego wzmocnienia, jednakże wraz z rozwojem psa częstotliwość użycia kompulsywnych metod wzrastała. Respondenci w większości przypadków stosowali trening obedience (86%), i w ponad połowie agility (55%) przed 6 miesiącem życia psa. Według danych przewodnicy posiadali większe doświadczenie w ogólnym szkoleniu psów niż w szkoleniu psów do detekcji/tropienia.

Po porównaniu intensywności treningu posłuszeństwa i certyfikacji tropienia/detekcji wykazano silną korelacje pomiędzy czasem spędzonym na treningach obedience a wydajnością psów w poszukiwaniach – psy trenowane minimum 4 godziny tygodniowo w obedience częściej posiadały państwowe certyfikaty.

„Obedience training effects on search dog performance”
M. B. Alexander, T.Friend, L. Haug


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *