Znaczenie upływu czasu i rodzaju powierzchni dla profilu zapachowego próbek krwi w zestawach szkoleniowych

Opublikowane przez Odoratum w dniu

Psy zwłokowe są jednym z faworyzowanych przez służby mundurowe narzędzi do odnajdywania ciał ofiar, w związku z ich wydajnością i minimalnym wpływem na miejsce przeszukań.

W Australii wydzielono specjalną grupę psów tropiących, które trenowane są w celu poszukiwania krwi zmarłego. Psy te wykorzystuje się w przypadkach kiedy zwłoki nie są już obecne na miejscu śmierci ofiary, np. w celu ustalenia miejsca zbrodni.

W związku ze specyfiką tej pracy, do przeszukań dochodzi czasem po dłuższym czasie od momentu śmierci ofiary na miejscu zbrodni, co jest istotne w przygotowaniu protokołów treningowych.

W ramach badania przebadano lotne związki organiczne wytworzone ze świeżej i nieświeżej krwi na różnych powierzchniach.

W celu uzyskania ekstraktu zapachowego użyto mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej (stałej) lotnych związków zawieszonych nad zaschniętą krwią – próbkowania dokonywano okresowo przez 12 miesięcy z nieporowatej (np. aluminium) i porowatej (np. bawełna) powierzchni. Próbki zostały przeanalizowane przy użyciu chromatografii gazowej czasu przelotu jonów (GC×GC-TOFMS).

Jak wskazują wyniki, świeża krew produkuje znacznie inny profil lotnych związków organicznych niż jedno-tygodniowa krew, ogólny profil różnił się także w zależności od typu powierzchni.

Podczas analizy różnych grup funkcyjnych obecnych w próbkach, znaleziono wzorzec pomiędzy wiekiem próbki a typem powierzchni, bez żadnej dominującej klasy chemicznej.

Wyniki jasno wskazują na znaczenie wieku i porowatości nośnika zestawów próbkowych podczas treningu. Aby zwiększyć jakość pracy, próbki zapachowe należy poddawać stałej kontroli pod kątem upływu czasu i powierzchni, na jakich są przechowywane.

Tłumaczenie streszczenia artykułu z języka angielskiego:

„The influence of ageing and surface type on the odour profile of blood-detection dog training aids”
LaTara Rust, Katie D. Nizio, Shari L. Forbes


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *